Als u verhuist, moet u dat binnen vier weken voor en vijf dagen na de verhuizing melden bij de gemeente waar u gaat wonen. IN NO EVENT SHALL THE LICENSOR "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICE; DAMAGES ARISING IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL DEVELOPER OR ANY DE… Read More